<< terug

JOGG Regisseur

REGISSEUR JONGEREN OP GEZOND GEWICHT (JOGG) IN DE GEMEENTE ROOSENDAAL & HALDERBERGE

Aanstelling: 20-24 uur per week
Vacaturenummer 1327
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Heb jij passie voor een gezonde leefstijl, sport en bewegen? Ben jij een verbinder en kan jij mensen enthousiasmeren? Dan zoeken we jou!

Al geruime tijd zijn de combinatiefunctionarissen in de gemeente Roosendaal en Halderberge in dienst bij SSNB Team NB. We hebben een groot team van jonge professionals die werkzaam zijn binnen de gebieden bewegingsonderwijs, buurt & omgeving, aangepast sporten en senioren sport. Beide gemeentes zijn ook JOGG gemeente en zodoende besteden we veel aandacht aan een gezondere leefomgeving voor jongeren. Door het vertrek van de huidige JOGG regisseur zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste regisseur die actief is in beide gemeentes.

Over SSNB
De ondernemende professionals van SSNB zetten zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt! SSNB is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen.

Werkzaamheden van de JOGG Regisseur
JOGG is een landelijke aanpak en bouwt aan een landelijk en internationaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Ook lokaal kunnen gemeentes ervoor kiezen om met de JOGG aanpak te gaan werken, zo ook gemeente Roosendaal en Halderberge. Dit wordt gedaan d.m.v. het inzetten van lokale JOGG Regisseurs. 

In de rol van regisseur draag je bij aan een omgeving waarin kinderen en jongeren wonen, leren en recreëren in een gezonde samenleving. Deze omgeving moet verleiden tot consumptie van gezonde voeding, tot meer bewegen en voldoende ontspanning en slaap. Deze thema’s horen bij een gezondere leefstijl en voorkomen obesitas en overgewicht. De JOGG-regisseur verbindt partijen (maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente) die bijdragen aan het doel van JOGG, zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt. Je bent verantwoordelijk voor het plan van aanpak, je bewaakt de uitvoering hiervan en zorgt voor het draagvlak. Daarnaast heb je overzicht over wat zich afspeelt in de gemeente. Je verbindt partijen en je creëert tevens lokale publiek-private samenwerking. Je bepaalt de keuze van activiteiten en interventies. Tevens zorg je ervoor dat bestaande interventies en acties onder de JOGG-paraplu worden gecontinueerd en uitgebreid. Je beheert het uitvoeringsbudget en zorgt voor de communicatie.

Wat worden jouw taken?
• inrichten van de organisatie van het lokale JOGG-netwerk; op beleidsniveau (bestuurlijk/ambtelijk),
uitvoerend niveau (professionals en organisaties) en op wijkniveau (bewoners,
ouders/verzorgers, kinderen en jongeren) waarin men werkt aan gezondheidspreventie;
• aanjagen en regie voeren, zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt;
• schrijven van het Plan van Aanpak en bewaken van de uitvoering en monitoring ervan;
• opstellen van de evaluatie van de JOGG-aanpak per 3 jaar, samen met de JOGG-adviseur;
• verbinding zoeken met landelijke ondersteuners, zoals de Team:Fit coach;
• creëren van lokale publiek private samenwerking;
• continue werken aan lokale borging, zodat de aanpak zelfstandig blijft werken;
• overzicht houden over wat er gebeurt in de JOGG-wijken (rond jongeren en gezonde leefstijl);
• trainingen volgen en aanwezig zijn bij (regionale) bijeenkomsten van JOGG;
• een proactieve houding in het delen van voorbeelden en vraagstukken met andere gemeenten
en de landelijke organisatie;
• kartrekkersrol bij preventie initiatieven als RSD FIT!;
• informatie en ontwikkelingen delen rondom de JOGG-aanpak met het netwerk;
• ondersteunen van activiteiten en interventies, die reeds plaatsvinden en die een bijdrage
leveren aan de JOGG-doelen;
• bijhouden van social media en andere communicatiekanalen;
• beheren van een uitvoeringsbudget;

Wij zoeken
een JOGG regisseur die;
• verbindt, inspireert en op alle niveaus kan acteren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders
gemeentelijk niveau;
• vernieuwend is, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op het terrein
van sociale marketing en publiek-private samenwerking;
• proactief en ondernemend is, en dit weet over te dragen aan anderen;
• ervaring heeft met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau);
• organisatievermogen heeft en een resultaatgerichte instelling;
• bereid is om kennis te verbreden en te delen met het JOGG-netwerk;
• netwerkt met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele eigenschappen;
• op de hoogte is van de landelijke ontwikkelingen rondom preventie en gezonde leefstijl;
• beschikt over een HBO-opleiding, dan wel door kennis en ervaring verkregen vergelijkbaar.
Bij voorkeur een opleiding op het gebied van Sport, Gezondheid of Management;
• woonachtig is in de regio West-Brabant;
• minimaal drie jaar ervaring heeft in een coördinerende rol of als projectmanager;
• kennis heeft van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
Kortom, een zogenaamde spin in het web, een duizendpoot en een aanpakker.

Ons aanbod
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen SSNB met als standplaats de gemeente Roosendaal;
• Een tijdelijke functie tot en met 30-06-2023, met mogelijkheden tot verlenging;
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 9 en het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;
Solliciteren?
Voor vragen over de functie-inhoud en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Fons
de Kok, telefoonnummer 06-28613845. Je kunt je interesse tot uiterlijk 31 mei 2022 kenbaar
maken door je motivatie en CV te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld
hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature 1327. De gesprekken vinden plaats
op dinsdag 7 juni 2022 tussen 13.30 – 17.30 uur.
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"