<< terug

Buurtsportcoach

SSNB is op zoek naar :

Een buurtsportcoach ten behoeve van het project in de gemeente Vught.

Aanstelling: 24 uur per week
Met ingang van: 23  april t/m 1 oktober 2018 (zwangerschapsverlof)
Vacaturenummer: 1187


De buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord Brabant), maar functioneert in meerdere werkvelden. Je zorgt ervoor dat de verbinding tussen deze sectoren versterkt wordt.
De buurtsportcoaches in de gemeente Vught werken samen met de partners onder de naam MOVE Vught.

"Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten", dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht financiële, lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor een zwangerschapsverlof zoekt MOVE Vught iemand die zich met onderstaande taken bezig kan houden om de doelstellingen die MOVE Vught heeft te verwezenlijken.

Taken sportstimulering (buitenschools sportaanbod)
MOVE Vught ontwikkelt, coördineert, organiseert en voert sport- en beweegactiviteiten omtrent veel sportstimuleringsprojecten. De uitvoering ligt voor een groot deel ook bij stagiaires, jij stuurt hen aan en coördineert alles. Je werkt aan projecten zoals o.a.:
• Buitenschools sportaanbod (Fun2Move (woensdagmiddag) & Plein Actief (donderdagmiddag));
• MOVE Academy (i.s.m. de sportverenigingen op dinsdagmiddag);
• Schoolsporttoernooien (in deze periode alleen de schoolatletiek wedstrijd);
• MOVE Sportzomer (in juni/juli/augustus veel sport&spel- activiteiten/evenementen);
• Sjors Sportief (nieuw vanaf september 2018).

Taken onderwijs
MOVE Vught verzorgt clinics in het bewegingsonderwijs voor iedere school. Je bent verantwoordelijk voor professionalisering van sport en bewegen binnen de onderwijsorganisatie. Taken zijn:
• Begeleiding van de stagiaires (MBO Sport&Bewegen) bij het geven van de clinics in het bewegingsonderwijs (dinsdag- en/of woensdagochtend).

Taken PR & Communicatie
• Social media beheer;
• Website beheer.

Taken Uniek Sporten (doelgroep: mensen met een beperking)
Uniek Sporten is een regionaal programma om meer mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. Het is een samenwerkingsverband in de regio de Meierij waar gemeente Vught onder valt. Taken zijn:
• Inwoners met een beperking persoonlijk begeleiden naar een passende vorm van bewegen;
• Sport- en beweegaanbieders verbinden met Uniek Sporten en ondersteuning bieden waar nodig.

Functie eisen
• Minimaal afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur gerelateerd aan sport en/of evenementen (ALO afgestudeerd is een pre);
• Enige jaren ervaring in het geven van sport- en bewegingslessen met diverse doelgroepen (is een pre);
• Ervaring met organisatie van activiteiten/evenementen en aansturing van mensen;
• Affiniteit met de doelgroep mensen met een beperking;
• Woonachtig in Vught en/of omgeving (bekendheid met de gemeente is een pre);
• In het bezit van een rijbewijs;
• Flexibele instelling;
• De werkdagen zijn hoofdzakelijk dinsdag, woensdag, donderdag.

Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 7 van de CAO sport, het maximaal aanvangssalaris voor deze functie bedraagt € 2510,- bruto per maand. De aanstelling is ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat en zal zijn gedurende de periode van 23 april tot 1 oktober 2018 zijn.
Je komt in dienst bij SSNB.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Valentine Kortbeek, MOVE Vught, telefoonnummer 06-11435177, info@movevught.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 21 maart 2018 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature 1187. De sollicitatiegesprekken vinden in de laatste week van maart plaats danwel de eerste week van april.

Over SSNB
SSNB zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en het verbindt!

Het versterken van de sport- en beweeg infrastructuur doen we samen
Overheden, verenigingen, sportaccommodaties, sportbonden, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven zijn allemaal onderdeel van de sport- en beweeginfrastructuur. Wij helpen ze als adviseur, kennisexpert, verbinder en uitvoeringspartner. We werken aan thema’s als positieve gezondheid, leefbaarheid van dorpen en wijken, verduurzamen van sportaccommodaties, bewegen naar werk, de koppeling naar het sociaal domein (betrekken van kwetsbare doelgroepen) of het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. Doel? Een duurzaam gezond en veerkrachtig Brabant!

Sport en bewegen maakt mens en maatschappij gezond
Sporten en bewegen is gezond en leuk! Het staat onomstotelijk vast dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid en welbevinden. Bewegen betekent ook gezelligheid door samen met anderen sportief actief te zijn. SSNB wil dat iedere Brabander de mogelijkheid heeft om het plezier en positieve effect van sporten en bewegen te ervaren.

Sport en bewegen vormt daarnaast een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport en bewegen gewild én kansrijk bij het realiseren van een hele reeks doelen die overheden zichzelf stellen op het gebied van onder meer preventie en gezondheid, (re-)integratie, wijkontwikkeling, jeugdbeleid en veiligheid. SSNB is hierbij de stuwende en verbindende kracht.

Waarom SSNB?
Wij worden als onafhankelijke partij gevraagd te adviseren over welke aanpak en interventies bij specifieke vraagstukken het beste werken en welke (markt)partijen hierbij passen. Daar zijn we blij mee, want onze kracht is die van verbinder: door ons lokale, regionale en landelijke netwerk hebben we toegang tot alle bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen, onderwijs, maatschappelijk middenveld, sportverenigingen en bedrijven. We leggen de verbindingen. We houden ons lokale netwerk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen, maar delen ook onze best practices ter ondersteuning van de landelijke kennisexpertise en beleidsontwikkeling. Zo vullen we onder meer de rol van regionaal verbinder in voor NOC*NSF.

Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht voor het schrijven van sportnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Of wanneer ze projectmanagers of procesbegeleiders nodig hebben bij de eerdergenoemde thema’s. In diverse gemeenten in Brabant leveren en begeleiden wij de buurtsportcoaches. Verder ondersteunen en versterken wij verenigingen op allerlei manieren. Denk aan het vervullen van de rol als goed werkgever met ons team personeelsdiensten, het begeleiden van samenwerking en fusies en de invulling van de maatschappelijke rol van een vereniging (open club).

Onze aanpak
We werken ondernemend, oplossingsgericht en zijn onafhankelijk. Maar ook transparant en operationeel excellent. Wij zien onszelf als partner wanneer er tekort is aan capaciteit (handjes, kennis) of wanneer een onafhankelijke procesbegeleider nodig is, een regisseur bij een verandertraject. We komen maar gaan ook weer, want lokale verankering vinden we heel belangrijk. Het liefst werken we in co-creatie en we dragen onze expertise dan ook graag over!

Ons Team
We zijn een relatief klein team, bestaande uit 14 mensen in Eindhoven en ongeveer 25 buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. Het regio team bestaat uit 4 regio coördinatoren, een accountmanager personeelsdiensten en een procesbegeleider. We zijn direct en open naar elkaar. Er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachen.

Waar zitten we?
Het toch al zo bruisende Strijp-S, het terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven, is sinds de zomer van 2014 een bijzonder initiatief rijker. Het historische pand SX (1914), waar voorheen de glasfabriek van de Eindhovense multinational gevestigd was, is omgetoverd in een centrum voor sport, marketing en media. “De symboliek van de letters SX kan niet treffender: Sport vormt de rode draad voor de bewoners die in de driehoek ‘sport, marketing en media’ actief zijn en X staat voor kruisbestuiving, het vermenigvuldigen van activiteit en natuurlijk eXperience.”
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"