<< terug

Stage Sportservice Noord-Brabant Werkgeverschap

STAGE WERKGEVERSCHAP

Aanleiding
Een van de pijlers van Sportservice Noord-Brabant is het verzorgen van werkgeverschap voor sportverenigingen. We doen dit al 20 jaar. Vanuit de cao-sportverenigingen die we uitvoeren kunnen we enkele voordelen inzetten. Echter, deze gaan op termijn een keer verdwijnen. Daarnaast moeten we steeds harder werken om klanten aan ons te binden en te werven. Dat betekent dat een nieuwe aanpak vereist is. Enerzijds gaan we de dienst optimaliseren en door ontwikkelen. Anderzijds willen we de markt gericht gaan bewerken.

Globale omschrijving van de opdracht

Onderzoek kwantitatief
- Overzicht potentieel
o Welke verenigingen zijn er in Noord-Brabant (Zeeland – Gelderland – Limburg), naar soort  aanleggen database
o Wie daarvan zijn groot (600+ leden)?
o Wie daarvan zijn werkgever?
o Hoe hebben ze het werkgeverschap geregeld
o En waarom?
- Redenen waarom bestaande klanten voor ons kiezen

Onderzoek kwalitatief
- Wat zijn redenen voor bestaande klanten om dit bij ons onder te brengen
- Hoe belangrijk zijn deze redenen

Propositie/positionering
- Wat zou gegeven het onderzoek en onze andere activiteiten onze propositie en onze positionering moeten zijn voor deze dienst
- Prototypen in het veld
- Optimaliseren
Aanvalsplan (marketing – sales – communicatie)
Concrete aanbeveling welke verenigingen wanneer met welke propositie te gaan bewerken en indien er tijd is een deel van de concrete en haalbare aanbevelingen al ten uitvoer brengen.

We zoeken
Een vierdejaars Hbo-student (SPECO, Commerciële economie, MER) die
- Het leuk vindt om met bovenstaande aan de slag te gaan en komt tot een goede analyse en een succesvolle aanpak
- Verschillende talen spreekt (van vrijwilligers tot aan voorzitters); je moet je overal staande zien te houden
- Zelfstandig kan werken, maar tegelijkertijd ook om hulp durft te vragen / samenwerkt
- Ook meedenkt over en meewerkt aan de andere uitdagingen waar we voor staan
- Het liefst de verenigingswereld al kent.

Over Sportservice Noord-Brabant
Waar staan we voor, wat doen we?
Door te sporten en bewegen leidt je een gezonder en plezieriger leven. Sport en bewegen verbindt, is universeel, iedereen kan meedoen en het is gezond. Een sterke sportinfrastructuur draagt daarom bij aan oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Wij integreren de maatschappelijke kracht van sport en bewegen in de samenleving. Sportservice Noord-Brabant bouwt mee aan een sterk sport- en beweegklimaat en daarmee aan de vitaalste provincie van het land.

Samen met lokale partijen komen we tot een sport- en beweegaanbod dat voorziet in de lokale behoefte; of het nu gaat om jongeren, ouderen, mensen in een sociaal isolement, mensen met een beperking of combinaties daarvan, iedereen kan sporten en bewegen. We werken in deze samen met overheden, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals, verenigingen en het bedrijfsleven, maar zoeken ook de verbinding met sectoren als cultuur, welzijn en groen. We ontsluiten landelijke initiatieven, evenementenprogramma’s en instrumenten en maken de vertaalslag naar de gemeente en waar nodig naar de wijk. We ontzorgen verenigingen, adviseren de lokale overheden, begeleiden de sport- en beweegprofessionals en voeren indien gewenst natuurlijk ook gewoon uit.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de waarden betrouwbaar, respectvol, creatief en pragmatisch: onze benadering is persoonlijk, we komen onze afspraken na, we kennen het speelveld, we doorleven de dynamiek. We begrijpen waar verbindingen leiden tot meerwaarde. We koesteren de reeds aanwezige lokale initiatieven. Kennen we ze niet, dan gaan we naar ze op zoek. We gaan niet altijd voor de voor de hand liggende oplossingen; we dragen verrassende scenario’s aan met respect voor gangbare waarden, praktische en gedragen oplossingen. We zijn een immer lerende organisatie die kennis en netwerk graag deelt. We zijn een organisatie zonder winstoogmerk en dus neutraal in onze adviezen. We geloven in samenwerking en co-creatie. Trots zijn we op het realiseren van economische en maatschappelijke impact door middel van sport en bewegen, want dat zit in ons DNA. Samen werken aan beweging!

Wie zijn we?
We zijn een relatief klein team, bestaande uit 13 mensen in Eindhoven en ongeveer 25 buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. Het commercieel team bestaat uit 4 regio coördinatoren, waarvan er een ook verantwoordelijk is voor Sport & Zaken en dus relaties met het bedrijfsleven onderhoudt, en 1 accountmanager voor het werkgeverschap. We zijn direct en open naar elkaar. Er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachten.

SX gebouw
Het toch al zo bruisende Strijp-S, het terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven, is sinds de zomer van 2014 een bijzonder initiatief rijker. Het historische pand SX (1914), waar voorheen de glasfabriek van de Eindhovense multinational gevestigd was, is omgetoverd in een centrum voor sport, marketing en media. “De symboliek van de letters SX kan niet treffender: Sport vormt de rode draad voor de bewoners die in de driehoek ‘sport, marketing en media’ actief zijn en X staat voor kruisbestuiving, het vermenigvuldigen van activiteit en natuurlijk eXperience.”
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"