<< terug

Buurtsportcoach Onderwijs en Sport, Gemeente Landerd

Buurtsportcoach Onderwijs & Sport, Gemeente Landerd ( 1 FTE)
Vacaturenummer 1141

STARTDATUM:  1 november 2015

De buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord-Brabant), maar functioneert in (minimaal) twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je zorgt ervoor dat de verbinding tussen deze twee sectoren versterkt wordt. De buurtsportcoach zal vanuit een centraal punt de afstemming tussen onderwijs, lokale partijen en de sport- en beweegactiviteiten gaan coördineren en uitvoeren in de gemeente Landerd. De gemeente Landerd wil graag inzichtelijk krijgen wat de vraagstukken zijn die onder de jeugd leven en waar een tekort van aanbod is. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om sociale vraagstukken/uitdagingen aan te pakken.

De buurtsportcoaches worden ingezet ten behoeve van de doelgroep jeugd (2 t/m 23 jaar), hierbij wordt aangesloten bij het jeugdbeleid van de gemeente Landerd. De buurtsportcoach wordt in eerste instantie uitgezet om het bewegingsonderwijs te versterken en wijkgericht om de oudere jeugd (12-23 jaar) te bereiken. De werkzaamheden zullen bestaan uit 0,4 fte coördinatie en 0,6 fte uitvoerende werkzaamheden. 
De buurtsportcoach zal samen met de coördinator een inventarisatie/analyse van de huidige situatie maken om te bepalen of en waar de inzet van de buurtsportcoach noodzakelijk is. In deze fase worden deelnemende partijen ook betrokken voor de realisatie van de cofinanciering. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken met het onderwijs, sportverenigingen, dorpsnetwerker etc. Daarna zal er op basis van de analyse een plan van aanpak door de buurtsportcoach worden opgesteld, waarna kan worden gestart met het vormgeven en uitvoeren van het activiteitenprogramma.

Onderwijs
De buurtsportcoach verzorgt gymlessen op school en levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het bewegingsonderwijs. Tevens ben je verantwoordelijk voor professionalisering binnen de onderwijsorganisatie. Mogelijke taken kunnen zijn:
• Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
• Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
• Ontwikkelen en uitvoeren van schoolsportplannen en –programma’s en beweegactiviteiten;
• Scholen ondersteunen en adviseren in hun methodieken voor bewegingsonderwijs;
• Scholen ondersteunen in het schrijven van een vakwerkplan voor het hele sportjaar, in overleg met
beweegmanagers en schoolcoördinatoren;
• Overleggen met in de toekomst aan te stellen buurtsportcoaches over afstemming van sport- beweegaanbod
• Mogelijk het begeleiden van stagiaires.

Buitenschoolse (sport)activiteiten
De buurtsportcoach draagt ook zorg voor de ontwikkeling, coördinatie, organisatie en uitvoering van een aanbod van buitenschoolse activiteiten. Het aanbod van buitenschoolse activiteiten heeft betrekking op sport en bewegen. Mogelijke taken kunnen zijn:
• Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen;
• Coördineren en organiseren van sport- en beweegaanbod in schoolvakanties;
• Zorg dragen voor afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten en het onderwijsaanbod en een doorgaande leerlijn tussen binnen- en buitenschools leren;
• Organiseren van sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld sportinstuiven, zeskampen, toernooien, Koningsdag en Nationale Sportweek.
• Promotie en werving van deelnemers van buitenschoolse activiteiten.
• Signaleren van knelpunten in (de uitvoering van) het aanbod van buitenschoolse activiteiten en voorstellen doen voor verbetering;
• Verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten;
• Informeren en adviseren van deelnemers en/of ouders/verzorgers;
• Mogelijk het begeleiden van stagiaires.

Doelgroep oudere jeugd
Daarnaast is het bereiken van de oudere jeugd ook een belangrijke taak. Hiervoor zal onderzocht moeten worden wat er onder de oudere jeugd leeft en waar een tekort aan is en hierop inspelen. Dit vereist een wijkgerichte aanpak in de samenwerking met de reeds aanwezige dorpsnetwerker. Mogelijke taken kunnen zijn:
• Inventariseren van de wensen en behoeften van deze doelgroep.
• Het ontwikkelen van aanbod voor deze doelgroep danwel het aanpassen / onder de aandacht brengen van   bestaand aanbod.
• Dit alles in samenwerking met de dorpsnetwerker.

De buurtsportcoach werkt vraaggericht. Hierdoor heb je te maken met meerdere scholen en verschillende verzoeken. In de loop van de tijd kunnen de bovengenoemde werkzaamheden dan ook verschuiven.

Functie eisen (Kennis en vaardigheden)
• Een ALO-opleiding inclusief 1e graad LO-bevoegdheid gevolgd en afgerond (let op: dit is een vereiste!);
• Enige jaren aantoonbare ervaring in de functie van buurtsportcoach / combinatiefunctionaris
• Enige jaren aantoonbare ervaring in het geven van gymnastieklessen, bij voorkeur in het Primair Onderwijs;
• Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
• Inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen en sportverenigingen;
• Inzicht in en kennis van de structuur en werkwijze van alle betrokken organisaties;
• Feeling met doelgroep;
• Vaardigheid in het aansturen van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van informatiemateriaal;
• Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op ontwikkelingen en het vertalen naar concrete activiteiten;
• Woonachtig in de gemeente Landerd of directe omgeving is een pré;
• Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent flexibel inzetbaar onder- en na schooltijd, in de avonduren en incidenteel in het weekend.

Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport, maximaal schaal 8.3 (maximaal € 2489 bruto per maand). De aanstelling wordt in eerste instantie verleend tot en met 31 december 2016. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd wordt. Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Interesse?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Fons de Kok, Match Sportdetachering, telefoonnummer 088 - 2468133 of Jos Kuipers, Regiocoördinator, telefoonnummer 06 – 24 82 24 90

Solliciteren
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 14 oktober 2015 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature (1141).
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"