<< terug

Buurtsportcoach Onderwijs & Sport Preventie Overgewicht

Buurtsportcoach Onderwijs & Sport/Preventie Overgewicht Gemeente Uden (0.4 – 0.7 FTE)
Vacaturenummer 1137


STARTDATUM: BIJ VOORKEUR 31 augustus 2015

De buurtsportcoach is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord-Brabant), maar functioneert in (minimaal) twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je zorgt ervoor dat de verbinding tussen deze twee sectoren versterkt wordt. Je opereert daarbij onder de Coördinator Buurtsportcoaches.
De werkzaamheden worden verricht op en om (brede) scholen voor basisonderwijs.

De buurtsportcoach verzorgt gymlessen op school en levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het bewegingsonderwijs. Tevens ben je verantwoordelijk voor professionalisering binnen de onderwijsorganisatie.
De buurtsportcoach draagt ook zorg voor de ontwikkeling, coördinatie, organisatie en uitvoering van een aanbod van buitenschoolse activiteiten. Het aanbod van buitenschoolse activiteiten heeft betrekking op sport en bewegen.
De buurtsportcoach participeert mogelijk binnen het project Preventie Overgewicht. Hierbij richt je je op het beweeggedeelte dat zorgt voor een gezonde leefstijl.

Taken onderwijs
• Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs;
• Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
• Ontwikkelen en uitvoeren van schoolsportplannen en –programma’s en beweegactiviteiten;
• Scholen ondersteunen en adviseren in hun methodieken voor bewegingsonderwijs;
• Scholen ondersteunen in het schrijven van een vakwerkplan voor het hele sportjaar, in overleg met
beweegmanagers en schoolcoördinatoren;
• Overleggen met andere buurtsportcoaches over afstemming van sport- beweegaanbod
• Mogelijk het begeleiden van stagiaires.

Buitenschoolse (sport)activiteiten
• Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen;
• Coördineren en organiseren van sport- en beweegaanbod in schoolvakanties;
• Zorg dragen voor afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten en het onderwijsaanbod en een doorgaande leerlijn tussen binnen- en buitenschools leren;
• Promotie en werving van deelnemers van buitenschoolse activiteiten.
• Signaleren van knelpunten in (de uitvoering van) het aanbod van buitenschoolse activiteiten en voorstellen doen voor verbetering;
• Verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten;
• Informeren en adviseren van deelnemers en/of ouders/verzorgers;
• Mogelijk het begeleiden van stagiaires.

Preventie Overgewicht
• Ondersteuning in het opstellen van een activiteitenplan en de uitvoering hiervan;
• Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van MRT-lessen voor kinderen met een motorische achterstand en/of faalangst;
• Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van beweeglessen binnen het programma SuperChef Beweegt; waarbij kinderen bewust worden gemaakt van een gezonde leefstijl; en tevens afstemming zoeken met andere partners binnen het programma;
• Ondersteunen, adviseren en begeleiden van kinderen met een beperking op weg naar een passende sport- en beweegactiviteit;
• Ondersteuning bieden aan sportverenigingen en –organisaties bij de begeleiding van kinderen met een beperking en eventueel het opzetten van een aangepast sportaanbod;
• Informeren en adviseren van deelnemers en/of ouders/verzorgers;
• Promotie en werving van deelnemers van activiteiten binnen Preventie Overgewicht.

De buurtsportcoach werkt vraaggericht. Hierdoor heb je te maken met meerdere scholen en verschillende verzoeken. In de loop van de tijd kunnen de bovengenoemde werkzaamheden dan ook verschuiven.

Functie eisen (Kennis en vaardigheden)
• Afgeronde sportopleiding op HBO niveau, Sports & Education, met voorkeur voor afstudeerrichting Speciaal onderwijs;
• Enige jaren ervaring in het geven van gymnastieklessen, bij voorkeur in het Primair Onderwijs en/of Speciaal Onderwijs;
• Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
• Diploma voor en/of ervaring met het geven van MRT-lessen;
• Kennis van de leerstof;
• Inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen en sportverenigingen;
• Inzicht in en kennis van de structuur en werkwijze van alle betrokken organisaties;
• Feeling met doelgroepkinderen;
• Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
• Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
• Vaardigheid in het aansturen van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires;
• Communicatieve vaardigheden;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van informatiemateriaal;
• Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op ontwikkelingen en het vertalen naar concrete activiteiten;
• Woonachtig in de gemeente Uden of omgeving;
• Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent flexibel inzetbaar onder- en na schooltijd, in de avonduren en incidenteel in het weekend. Vereiste werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag i.v.m. onderwijsuren.

Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport, maximaal schaal 8.3 (maximaal € 2489 bruto per maand). De aanstelling wordt in eerste instantie verleend voor een jaar. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd wordt. Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Interesse?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Fons de Kok, Match Sportdetachering, telefoonnummer 088 - 2468133 of Mariëlle Zijlstra, Coördinator Buurtsportcoaches, telefoonnummer 06 - 45 06 47 57.

Solliciteren
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 31 juli 2015 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature (1137). De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 33. De tweede gesprekken vinden plaats in week 35.

 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"