<< terug

Jogg Regisseur

Algemeen
Match Sportdetachering is voor werkzaamheden in de gemeente Bergen op Zoom per direct op zoek naar een Jogg regisseur.
Het landelijk JOGG-bureau hanteert als titel voor de lokale projectleider de naam van JOGG-regisseur. De term JOGG-regisseur brengt tot uitdrukking dat het voeren van regie over partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) belangrijk is. Het is van belang dat er een beweging op gang wordt gebracht waarbij samenwerking en samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt.

In verschillende gemeenten wordt ook gesproken over een programmamanager. Voor de gemeente Bergen op Zoom zou dit de gemeentelijke coördinator kunnen zijn. Taken van de JOGG-regisseur kunnen ook gedeeld worden met de programmamanager. Een programmamanager heeft vaak gemakkelijker toegang tot wethouders en andere afdelingen. Een programmamanager kan ingezet worden om bestuurlijk draagvlak te vergroten en om een rol te spelen bij het leggen van contacten met private ondernemingen.

Taken
De JOGG-regisseur:
• voert de regie cq. verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt.
• schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan.
• heeft overzicht over wat er allemaal gebeurt in de JOGG-wijk.
• richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de wijk (zowel publiek als privaat) en betrekt ze:
    o verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen (hierbij zo                            
       veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken in de community). In deze werkgroepen wordt kennis 
       en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd op elkaar;
  •    o creëert lokale publiekprivate samenwerking;
  •    o deelt informatie met alle partijen over activiteiten, JOGG-thema’s, en communicatieboodschappen.
  • • is de schakel tussen de stuurgroep en lokaal betrokken publieke en private partijen;
• bepaalt de keuze van de interventies; identificeert welke acties en interventies al gedaan worden; hoe veelbelovende best-practises kunnen worden geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd.
• zet interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu.
• onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen uit met de andere JOGG-gemeenten.

Functie-eisen
De JOGG-regisseur:
• beschikt over een HBO-opleiding dan wel door kennis en ervaring verkregen vergelijkbaar niveau.
• is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders op stedelijk niveau;
• is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op het terrein van sociale marketing en publiek-private samenwerking;
• is in aanleg gezaghebbend;
• is een doener en weet dit over te dragen aan anderen;
• heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
• heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau);
• maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze;
• is bereid om kennis te verbreden en te delen met andere projectleiders;
• is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele eigenschappen.
• Bij voorkeur afkomstig uit de regio Bergen op Zoom;
•  Flexibele instelling: geen 9 tot 5 mentaliteit;

Formatieomvang
De formatieomvang voor deze functie bedraagt in totaal 0,5 fte (19 uur per week)
Wij bieden
Deze functie is maximaal ingeschaald op schaal 7.1 van de cao sport en bedraagt derhalve maximaal € 2141,-- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De aanstelling wordt in eerste instantie verleend tot en met 31-12-2015. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd wordt. Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.

Interesse?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Match Sportdetachering, telefoonnummer 013 - 534 04 47.Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 15 februari 2015 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld bij je sollicitatie duidelijk het vacaturenummer 1133.
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"