<< terug

Combinatiefunctionaris Onderwijs & Sport in de gemeente Uden (2x)

Combinatiefunctionaris Onderwijs & Sport in de gemeente Uden (2x). 
(0,5 en 0,6 FTE)
Vacaturenummer 1119.


De combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever (Sportservice Noord-Brabant), maar functioneert in (minimaal) twee werkvelden, namelijk sport en onderwijs. Je zorgt ervoor dat de verbinding tussen deze twee sectoren versterkt wordt. Je opereert daarbij onder de Coördinator combinatiefunctionaris.

De werkzaamheden worden verricht op en om (brede) scholen voor basisonderwijs. De combinatiefunctionaris verzorgt sportlessen op school, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het bewegingsonderwijs. Dit gebeurt middels het schrijven van een vakwerkplan. Je levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en je bent verantwoordelijk voor professionalisering.
De combinatiefunctionaris draagt tevens zorg voor de ontwikkeling, coördinatie, organisatie en uitvoering van een aanbod van buitenschoolse activiteiten. Het aanbod van buitenschoolse activiteiten heeft betrekking op sport en bewegen. Hierbij worden de Stichting Schoolsport en de sportverenigingen nadrukkelijk betrokken. Tevens is er een link met het buitenschools aanbod van cultuur verzorgd door Stichting C.


Taken
Onderwijs
• Verzorgen van het ontwerp, de voorbereiding, planning en de begeleiding van de lessen lichamelijke opvoeding;
• Organiseren en begeleiden van bewegingsonderwijs leerprocessen;
• Bijscholen van groepsleerkrachten in hun professionaliteit van bewegingsonderwijs;
• Ontwikkelen en uitvoeren van (schoolsport) plannen en –programma’s;
• Onderhouden van de eigen deskundigheid en professionaliteit;
• Scholen ondersteunen in het schrijven van een vakwerkplan voor het hele sportjaar, in overleg met beweegmanagers, schoolcoördinatoren en de stichting Schoolsport;
• Scholen ondersteunen en adviseren in hun methodieken voor bewegingsonderwijs
• Overlegt met andere combinatiefunctionarissen over afstemming van sportaanbod binnen clusters van scholen;
• Verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten;
• Samen werken met school- en sportcoördinatoren en trainers en hen voorzien van informatie;
• Verbindingen leggen tussen school en sportvereniging.
• Mogelijk het begeleiden van stagiaires;


Buitenschoolse activiteiten/sportactiviteiten verenigingen
• Ondersteuning in  het opstellen van een activiteitenplan, het coördineren en de uitvoering hiervan;
• Uitvoeren van (schoolsport) plannen en -programma’s in samenwerking met Stichting Schoolsport en Stichting C;
• Structureren, organiseren, plannen en uitvoeren van buitenschoolse sportactiviteiten voor kinderen bv. kennismakingslessen bij/van de sportvereniging en vakantie-activiteiten;
• Actief deelnemen en begeleiden van groepen bij het naschoolse aanbod en wijkgerichte activiteiten;
• Coördineren en organiseren van vakantietoernooien, sportkennismaking, scholensportdagen, etc.;
• Zorg dragen voor afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten en het onderwijsaanbod en een doorgaande leerlijn tussen binnen- en buitenschools leren;
• Aansturen van betrokken personen (medewerkers, vrijwilligers, stagiaires) in de uitvoering;
• Signaleren van knelpunten in (de uitvoering van) het aanbod van buitenschoolse activiteiten en voorstellen doen voor verbetering;
• Onderhouden van contacten met de Stichting Schoolsport, verenigingen en andere relevante instellingen en de samenwerking bevorderen;
• Informeren en adviseren van deelnemers en/of ouders/verzorgers.

De combinatiefunctionaris werkt vraaggericht. Hierdoor heb je te maken met meerdere scholen en verschillende verzoeken. In de loop van de tijd kunnen de bovengenoemde werkzaamheden  dan ook verschuiven.

Functie eisen (Kennis en vaardigheden)
• Afgeronde sportopleiding op HBO niveau (Academie voor Lichamelijke opvoeding);
• Enige jaren ervaring in het geven van gymnastieklessen, bij voorkeur in het Primair Onderwijs;
• Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
• Kennis van de leerstof;
• Inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen en sportverenigingen;
• Inzicht in en kennis van de structuur en werkwijze van alle betrokken organisaties;
• Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
• Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
• Vaardigheid in het aansturen van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires;
• Communicatieve vaardigheden;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van informatiemateriaal;
• Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op ontwikkelingen en het vertalen naar concrete activiteiten;
• Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent flexibel inzetbaar onder- en na schooltijd, in de avonduren en incidenteel in het weekend.

Wij bieden
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO sport, maximaal schaal 8.3 (maximaal € 2458 bruto per maand). De aanstelling wordt in eerste instantie verleend voor een jaar. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd wordt. Je komt in dienst bij Sportservice Noord-Brabant.
Interesse?

Meer informatie
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Paulette Lambregts - Mentink, Match Sportdetachering, telefoonnummer 013 - 534 04 47.

Solliciteren
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 1 juli 2013 te mailen naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze vacature (1119) De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 11 en 25 juli 2013.
 
Complete vacature-beschrijving (pdf)


Reageer op deze vacature

Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

<< terug

Oosterhout in Beweging zeer te spreken over Match Sportdetachering

Moniek Loeffen (directeur) "Wij zijn erg tevreden over de ondersteuning van MatchSportdetachering en het bereik wat onze vacature daarmee heeft opgeleverd. We hebben nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel reacties ontvingen op een vacature. Dit waren er ruim 130 in amper 2 weken tijd!
Inmiddels hebben we enkele kandidaten uitgenodigd om een gymles te komen geven. Morgen hebben we een tweede (afrondend) gesprek met de best overgebleven kandidaat. Ik kan Match Sportdetachering van harte aanbevelen"